หลักสูตรอบรมครูสอนหฐะวินยาสะโยคะ 200 ชั่วโมง สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ


โรงเรียนอนันดาโยเวชชาลา เชียงราย

อำนวยการหลักสูตรโดยครูไกด์ ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ ร่วมกับ Anup Gupta

หลักสูตรอบรมครูสอนหฐะวินยาสะโยคะ 200 ชั่วโมง สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ รับรองหลักสูตรโดย Yoga Alliance Certification ภาคภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลและเรียบเรียงตลอดหลักสูตรโดยครูไกด์ ดร.ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ Ed.D.(Curriculum and Instruction)

สำหรับท่านที่มีใจรักในการฝึกโยคะ ฝึกโยคะมาไม่ต่ำกว่า 1ปี และต้องการศึกษาศาสตร์แห่งการสอนหฐะวินยาสะโยคะในระดับที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้น เราจัดการเรียนการสอนใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทยตามความสะดวกของท่าน อันได้แก่

– 3-30 กรกฎาคม 2560 Seven Yoga, วิภาวดี 48 กรุงเทพ/ ครูมะปราง 086-392-1663 LINE ID: Pokchanok Prang Prapaluck- 3-30 สิงหาคม 2560 Tri Yoga, กระทู้ ภูเก็ต/ ครูอั๋น 081-719-7815 LINE ID: Pimyada_aun
– 3-30 กันยายน 2560 Ananda Yoga Shala Chiangrai, เชียงราย คุณแทน 087-379-9198 LINE ID: than_haritphisut

ความรู้และทักษะที่ท่านจะได้รับ:
– Effective Communication Skills for Yoga Teacher ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูโยคะ
– Asana อาสนะ
– Pranayama ปราณายามะ
– Meditation การฝึกสมาธิ
– Kriya/Shatkarma ภูมิปัญญาการชำระล้างร่างกายทางอายุรเวท
– Bandha การฝึกพันธะ
– Yoga Philosophy ปรัชญาโยคะ
– Yoga Anatomy ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อการสอนโยคะ
– Hands-On Adjustments ทักษะการจัดระเบียบร่างกายให้ผู้ฝึกโยคะ
– Verbal Body Alignment การจัดระเรียบร่างกายด้วยคำพูด
– Modifications and Sequencing Design การปรับอาสนะให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายนักเรียน และการออกแบบลำดับอาสนะในการสอนโยคะ
– Introduction to Yin Yoga หยินโยคะเบื้องต้น
– Teaching Practice การฝึกสอน

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร: 68,000 บาท Early Birds: ลงทะเบียนภายใน 31 มกราคม 2560: 65,000 บาท

ตารางเรียน:
07.00 – 08.00 am – Pranayama
08.00 – 08.30 am – Tea
08.30 – 10.30 am – Asana Practice (Hatha mixed with Iyengar Method, Vinyasa Flow)
10.30 – 12.00 am – Breakfast อาหารเช้า
12.00 – 02.00 pm – Yoga Philosophy/Yoga Sutra Lecture ปรัชญาโยคะและโยคะสุตรา (สัปดห์ที่ 1) โดยครูอนุป Anup Gupta / Anatomy for Yoga Teaching กายวิภาคเพื่อการสอนโยคะ โดย Reenuzz Nuchy ครูหมอนุช(สัปดาห์ที่ 2)/ ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับครูโยคะ โดยครูไกด์ Thitaree Chaiyasate (สัปดาห์ที่ 3) / Yin Yogaหยินโยคะเบื้องต้น (สัปดาห์ที่ 4) โดยครูแวว Waewta Thamphibal
02.15 – 04.00 pm – Correct body alignment/Hands-On Adjustment/Other Core Aspects of Asana Practice การจัดระเบียบร่างกาย ทั้งการใช้ร่างกายของครูและการใช้คำพูดเพื่อจัดระเบียบร่างกายนักเรียน และสิ่งสำคัญด้านอื่นๆที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอาสนะ โดยครูอนุป
04.00 – 05.30 pm – การออกแบบsequence การออกแบบความต่อเนื่องของอาสนะสำหรับครูโยคะ / Teaching Practice, Teaching Methods and Different focused workshop การฝึกสอนและวิธีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่เป็นแนวWorkshop
06.00 – 07.00 pm – Dinner อาหารเย็น (สำหรับAnanda Yoga Shala, ChaingRai)
07.00 – 08.00 pm – Meditation and yoga nidra สมาธิและโยคะนิทรา (สำหรับAnanda Yoga Shala, ChaingRai)
08.00 – 06.00 am – Silence (สำหรับAnanda Yoga Shala, ChaingRai)

สิ่งที่ท่านจะได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม:
– การเข้าคลาสฝึกปกติในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2560 พร้อมโอกาสในการสอนCommunity Class สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนกรุงเทพ @Seven Yoga Studio วิภาวดี 48
– การเข้าคลาสฝึกปกติในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 พร้อมโอกาสในการสอนCommunity Class สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนจังหวัดภูเก็ต @TriYoga กระทู้, ภูเก็ต
– ที่พักสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนที่จังหวัดเชียงราย @Ananda Yoga Shala เชียงรายและโอกาสในการสอน Community Class
– กระเป๋าผ้าAnanda Yoga Shala, สมุดจดพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
– หนังสือคู่มือการสอนHatha Yoga

*****สำรองที่เรียนด่วน รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น*****

ค่าลงทะเบียน: 68,000 บาท // Early Birds ภายใน 31 มกราคม 2560 : 65,000บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
เกี่ยวกับหลักสูตร ติดต่อครูไกด์ Line ID: thitareeguide / เบอร์โทร 080 4615665

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและจังหวัดที่ท่านสนใจสมัครเรียน
กรุงเทพ: 3-30 กรกฎาคม 2560 @Seven Yoga Studio, วิภาวดี 48 กรุงเทพ/ ครูมะปราง 086-392-1663 LINE ID: Pokchanok
ภูเก็ต: 3-30 สิงหาคม 2560 @Tri Yoga, กระทู้ ภูเก็ต/ ครูอั๋น 081-719-7815 LINE ID: Pimyada_aun
เชียงราย: 3-30 กันยายน 2560 @Ananda Yoga Shala, เชียงราย คุณแทน 087-379-9198 LINE ID: than_haritphisut

Share Button

Start typing and press Enter to search